MobileSheets Forums

Full Version: Tyros 4 reageert niet op de MsPro
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik overtuigde een vriend van me om MsPro Windows  aan te schaffen om de tyros 4 aan te sturen,  pdf files. Zelf heb ik een tyros 5 en deze werkt perfect. Ik dacht dat het dan ook een klein kunstje is om de tyros 4 aan te sturen. Helaas, bij mij, op de tyros5, werkt alles maar op de tyros 4 wil het maar niet lukken,
Alle midi instellingen lijken hetzelfde te staan op beide keyboards, met de laptop  kan ik de harde schijf zien en bewerken maar de registratie willen niet lukken.  
Het ligt aan de tyros 4 want de laptop van mijn vriend stuurt wel mijn keyboard aan.

Wie kan mijn vriend verder helpen?

Rob
(12-03-2023, 04:24 AM)robertdhont@gmail.com Wrote: [ -> ]I convinced a friend of mine to purchase MsPro Windows to control the Tyros 4, PDF files. I have a Tyros 5 myself and it works perfectly. I thought it would be a bit of a trick to control the Tyros 4. Unfortunately, everything works for me on the Tyros 5, but on the Tyros 4 it just won't work,
All midi settings seem to be the same on both keyboards, with the laptop I can view and edit the hard drive, but the registration does not work.
It depends on the Tyros 4 because my friend's laptop does control my keyboard.

Who can help my friend further?

Rob

Hi Rob, 

Not sure what you mean by 'MsPro Windows to control the Tyros 4, PDF files'.
I am assuming your friend wants to load a song (pdf) in MobileSheets and have Tyros 4 load the corresponding registration file ... ?

If that is the case ...
I never owned a Tyros 4. Did own a Tyros 5 once on which I got it working.
Important on a Tyros 5 was to load the factory supplied ‘All Parts’ MIDI template and to connect the midi cables to MIDI port B of the keyboard. I am assuming the same will apply to Tyros 4
In MobileSheets settings, choose MIDI channel 1 (it is the factory default of MobileSheets) so if no one changed it, it should be fine.

Good luck!
Rudy
Zo bedoelde ik het inderdaad, mijn MsPro zit vol met pdf teksten met akkoorden en deze stuurt mijn tyros aan,

Heb dit inderdaad overgenomen van mijn tyros 5 naar deze van mijn vriend.
Als ik mijn laptop insteek dan zie ik bij midi instelling in de MsPro meerdere verbindingen verschijnen, deze klik ik aan en het werkt.

Al ik de zelfde laptop aansluit op de tyros 4 zie ik in de mspro midi instelling deze verbindingen niet verschijnen. hij heeft ook nooit gevraagd om de USB verbinding te gebruiken.

Gegevens beheren lukt wel over dezelfde kabel

Raar toch