MobileSheets Forums

Full Version: Annotation
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik kan bij het tekenen van een cirkel of vierkant in de partituur niet meer aangeven dat ik geen opvulling wil hebben. Dit is volgens mij verdwenen bij de laatste update
I'm not sure what you mean by the padding. Can you take a screenshot and either include that as an attachment here or email it to mike@zubersoft.com?

Thanks,
Mike

DeepL:

Ik weet niet zeker wat je bedoelt met de padding. Kun je een schermafbeelding maken en deze hier als bijlage meesturen of e-mailen naar mike@zubersoft.com?

Bedankt,
Mike
The translation is wrong and he doesn't mean padding, but rather the 'filling' of the shape. I don't have the Dutch version, so I can't validate that the 'No filling' option has disappeared. I can see it in the English version.

@cor: Bij het kiezen van een opvulling zou er een tekstuele optie moeten zijn die iets als "Geen opvulling" moet heten, zoals beschreven heb ik de Nederlandse versie niet ingesteld dus weet ik niet de exacte tekst.
Any user can change the language under Settings->Display Settings->Language (that's how I test the translations). I have switched to Dutch and the "Geen Kleur" option shows up just fine for me on my iPad Pro. I'll need to see a screenshot.

Mike